LEERKRACHT

Titel:

Missie Maan WebQuest

Onderwerp:

De maan

Schooltype:

Basisschool

Gemaakt voor:

Groep 5 en 6 van het primair onderwijs

Vakgebieden:

Natuur en techniek

Doel webQuest:

De leerlingen maken kennis met de maan. Ze leren de gevonden informatie om te zetten in een klein model van de maan, dat ze gaan maken van papier-maché. Vervolgens gaan ze in een presentatie uitleggen waarom zij de maan zo gemaakt hebben.

Uitvoering:

Het zoeken van informatie en het maken van de maan kan individueel gedaan worden maar ook in groepjes van bijvoorbeeld 2 of 3 leerlingen. De persoon/personen die de maan hebben gemaakt zal dan ook een presentatie moeten voorbereiden en presenteren.

Als leerkracht kunt u voordat u begint aan de webQuest, de maanquiz maken die te vinden is op http://www.astronomie.nl/?page=76.

Tijdinvestering door leerlingen:

Het maken van de webQuest gaat ongeveer 3 tot 5 uren in beslag nemen.
Het is mogelijk om de uitvoering van deze webQuest over meerdere dagen te spreiden.
Het verzamelen en ordenen van informatie zou op een andere dag kunnen dan het maken van de maan. Zodra iedereen de maan af heeft, zouden de presentaties ingepland kunnen worden.

Bij het maken van de maan en de presentatie hebben de leerlingen mogelijk hulp nodig van u als leerkracht. Houd een oogje in het zeil maar help niet te veel. Tenzij u echt ziet dat de leerlingen moeite hebben. Zet eventueel lijm, kranten, etc klaar voor het knutselen.

Verder is het de bedoeling dat zowel de maan als de presentatie samen worden beoordeeld.

Product:

Allereerst moeten de leerlingen informatie verzamelen over de maan. Met name over hoe het landschap eruit ziet op de maan. Hierbij kan gedacht worden aan maankraters en de donkere plekken op de maan. Dan wordt een maan gemaakt van papier-maché. Hier moeten dan ook de elementen zoals de maankraters en de donkere plekken zichtbaar worden.

Vervolgens moeten ze een presentatie voorbereiden. Daarin moeten ze verklaren waarom ze gekozen hebben hun maan zo te ontwerpen.

Extra materialen die nodig zijn:

Aangezien de leerlingen een maan van papier-maché gaan maken, kunt u als docent het beste de materialen die hiervoor nodig zijn alvast klaar zetten. Denk hierbij aan kranten of a3 papiervellen, papier, lijm, etc.

Bronvermelding

Deze webquest is gebaseerd op de Maanquiz van www.astronomie.nl en les 42 uit het Bronnenboek Ruimtevaart en Sterrenkunde voor het Primair Onderwijs ‘Reis door de Ruimte in 80 Lessen'. Dit bronnenboek is een uitgave van ESERO Netherlands, in samenwerking met science center NEMO, museum en sterrenwacht Sonnenborgh, Space Expo, Artis, het Delta-project en Delta-scholen.

Dit bronnenboek is opgedeeld in vijf thema’s op het gebied van sterrenkunde en ruimtevaart. Elk thema is weer opgedeeld in vier onderwerpen en elk van deze onderwerpen wordt behandeld op het niveau van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke groep zijn er dus twintig lessen beschikbaar en het hele bronnenboek is als een doorlopende leerlijn te gebruiken in het basisonderwijs.

Wilt u meer informatie of het bronnenboek bestellen? Neem dan contact op met ESERO Netherlands via esero@ncwt.nl.


Kerndoelen:

De leerling kan uiterlijke kenmerken van de maan beschrijven en benoemen. De leerling leert ook samen te werken en leert een experiment op te zetten en uit te voeren.

Naast de bovengenoemde leerdoelen draagt deze webquest ook bij aan het realiseren van de volgende kerndoelen van het primair onderwijs:

1. De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken taal. De leerling leert tevens die informatie mondeling of schriftelijk gestructureerd weer te geven.

45. De leerling leert oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 
Webkwestiemaker:

Monique Ankoné, studente Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oktober 2009. Onderdeel van een stageopdracht bij het NOVA Informatie Centrum.
De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie bundelt sinds 1991 de krachten van astronomen aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht. NOVA coördineert en stimuleert het sterrenkundig onderzoek in Nederland. Het NOVA Informatie Centrum (NIC) verzorgt de voorlichting aan pers, algemeen publiek en onderwijs.
Zie voor meer informatie over NOVA www.astronomie.nl.
Voor vragen of meldingen van fouten in deze webquest kunt u contact opnemen met het NOVA Informatie Centrum: nova@astronomie.nl